Przewozy autokarowe Warszawa – Wiedeń wycieczka Dzień pierwszy wyjazd poranny z Polski do Brandenberg zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Dzień drugi po lokalnym śniadaniu wyruszyliśmy do Innsbrucka. Było tam wiele wspaniałych budynków, które są  świadectwem królewskiej przeszłości miasta, w tym słynny Złoty Dach, kościół dworski Hofkirche i cesarski zamek Hofburg, w którym odbywały się uroczystości na cześć cesarza i jego dworzan, a także ulica Maria-Theresien. Nasza opcjonalna wycieczka krajoznawcza wprowadziła nas do ważnych zabytków tego miasta. Późnym wieczorem wróciliśmy do…